Văn bản "Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/08.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/08/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Số hiệu 31TT/TCKT Ngày ban hành 15/06/1995
Ngày có hiệu lực 15/06/1995 Ngày hết hiệu lực 08/08/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close