Văn bản "Thông tư 32/2010/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/01.2016 và được thay thế bởi Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 18/01/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/01/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 32/2010/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 32/2010/TT-BCT Ngày ban hành 30/07/2010
Ngày có hiệu lực 15/09/2010 Ngày hết hiệu lực 18/01/2016
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 32/2010/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close