Văn bản "Thông tư 32/TCCB-BCTL-1996 hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức - viên chức do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/04.1999 và được thay thế bởi Thông tư 04/1999/TT-TCCP hướng dẫn Nghị định 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 04/04/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/04/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 32/TCCB-BCTL-1996 hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức - viên chức do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu 32/TCCB-BCTL Ngày ban hành 20/01/1996
Ngày có hiệu lực 20/01/1996 Ngày hết hiệu lực 04/04/1999
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 32/TCCB-BCTL-1996 hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức - viên chức do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close