Văn bản "Thông tư 337/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Thông tư số 503/TT-LB ngày 25/05/1995 của Liên Bộ Tư pháp - Ngoại giao - Nội vụ quy định chi tiết thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt nam và người nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/01.2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/01/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 337/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Thông tư số 503/TT-LB ngày 25/05/1995 của Liên Bộ Tư pháp - Ngoại giao - Nội vụ quy định chi tiết thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt nam và người nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 337/TT-BTP Ngày ban hành 23/08/1995
Ngày có hiệu lực 23/08/1995 Ngày hết hiệu lực 02/01/2003
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 337/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Thông tư số 503/TT-LB ngày 25/05/1995 của Liên Bộ Tư pháp - Ngoại giao - Nội vụ quy định chi tiết thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt nam và người nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close