Văn bản " Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/01.2018 và được thay thế bởi Quyết định 322/QĐ-BGDĐT năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2017, có hiệu lực từ 30/01/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/01/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 34/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 08/12/2010
Ngày có hiệu lực 22/01/2011 Ngày hết hiệu lực 30/01/2018
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close