Văn bản "Thông tư 346/1998/TT-TCĐC hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/12.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/12/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành

Số hiệu 346/1998/TT-TCĐC Ngày ban hành 16/03/1998
Ngày có hiệu lực 16/03/1998 Ngày hết hiệu lực 15/12/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close