Văn bản "Thông tư 35/1998/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/07.2001 và được thay thế bởi Thông tư 48/2001/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí do Bộ Tài Chính ban hành, có hiệu lực từ 10/07/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/07/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 35/1998/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 35/1998/TT-BTC Ngày ban hành 21/03/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1998 Ngày hết hiệu lực 10/07/2001
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 35/1998/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close