Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1996

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí cho các Chương trình mục tiêu ngành Phát thanh- Truyền hình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 35-TC/HCSN Ngày ban hành 12/07/1996
Ngày có hiệu lực 01/01/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí cho các Chương trình mục tiêu ngành Phát thanh- Truyền hình do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close