Văn bản "Thông tư 36/2009/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/11.2014 và được thay thế bởi Quyết định 9840/QĐ-BCT năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ 01/11/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/11/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 36/2009/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 36/2009/TT-BCT Ngày ban hành 14/12/2009
Ngày có hiệu lực 15/12/2009 Ngày hết hiệu lực 01/11/2014
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 36/2009/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close