Văn bản "Thông tư 36-TC/NSNN-1996 bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/10.1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 36-TC/NSNN-1996 bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 36-TC/NSNN Ngày ban hành 17/07/1996
Ngày có hiệu lực 17/07/1996 Ngày hết hiệu lực 16/10/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 36-TC/NSNN-1996 bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close