Văn bản "Thông tư 37-VHTT-TT-1995 hướng dẫn Nghị định 194/CP-1994 về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/07.1999 và được thay thế bởi Thông tư 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 24/2003/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, có hiệu lực từ 10/08/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/07/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 37-VHTT-TT-1995 hướng dẫn Nghị định 194/CP-1994 về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Số hiệu 37-VHTT-TT Ngày ban hành 01/07/1995
Ngày có hiệu lực 01/07/1995 Ngày hết hiệu lực 04/07/1999
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 37-VHTT-TT-1995 hướng dẫn Nghị định 194/CP-1994 về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close