Văn bản "Thông tư 38/2010/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào " đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2012 và được thay thế bởi Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào , có hiệu lực từ 01/01/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 38/2010/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

Số hiệu 38/2010/TT-BCT Ngày ban hành 02/12/2010
Ngày có hiệu lực 17/01/2011 Ngày hết hiệu lực 01/01/2012
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 38/2010/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
Mục lục

Mục lục

Close