Văn bản "Thông tư 4-TC/TCT-1997 hướng dẫn chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/02.2001 và được thay thế bởi Thông tư 08/2001/TT-BTC bổ sung Thông tư 99/1998/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ 02/02/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/02/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 4-TC/TCT-1997 hướng dẫn chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 4-TC/TCT Ngày ban hành 23/01/1997
Ngày có hiệu lực 23/01/1997 Ngày hết hiệu lực 02/02/2001
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 4-TC/TCT-1997 hướng dẫn chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close