Văn bản "Thông tư 41/TCHQ-PC-1996 hướng dẫn Nghị định 16/CP-1996 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/10.1997 và được thay thế bởi Thông tư 242/TCHQ-PC-1997 hướng dẫn thi hành Nghị định 16/CP-1996 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành, có hiệu lực từ 29/10/1997

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/10/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 41/TCHQ-PC-1996 hướng dẫn Nghị định 16/CP-1996 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 41/TCHQ-PC Ngày ban hành 06/05/1996
Ngày có hiệu lực 06/05/1996 Ngày hết hiệu lực 29/10/1997
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 41/TCHQ-PC-1996 hướng dẫn Nghị định 16/CP-1996 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close