Văn bản "Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/12.1998 và được thay thế bởi Thông tư 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành, có hiệu lực từ 16/12/1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/12/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 42/1997/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/03/1997
Ngày có hiệu lực 22/03/1997 Ngày hết hiệu lực 16/12/1998
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 42/1997/TCHQ-GSQL thực hiện Điều 10, Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close