Văn bản "Thông tư 42/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 03/04.2013 và được thay thế bởi Quyết định 659/QĐ-BTC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành, có hiệu lực từ 03/04/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 03/04/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 42/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 42/2010/TT-BTC Ngày ban hành 25/03/2010
Ngày có hiệu lực 25/09/2010 Ngày hết hiệu lực 03/04/2013
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 42/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close