Văn bản "Thông tư 42-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/08.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/08/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 42-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 42-TC/CSTC Ngày ban hành 31/07/1996
Ngày có hiệu lực 15/08/1996 Ngày hết hiệu lực 08/08/2004
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 42-TC/CSTC-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close