Văn bản "Thông tư 44/2010/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/11.2018 và được thay thế bởi Thông tư 30/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ 15/11/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/11/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 44/2010/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 44/2010/TT-BCT Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày có hiệu lực 14/02/2011 Ngày hết hiệu lực 15/11/2018
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 44/2010/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close