Văn bản "Thông tư 44-TC/KBNN-1996 hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định 861/TTg do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/10.1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 44-TC/KBNN-1996 hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định 861/TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 44-TC/KBNN Ngày ban hành 31/07/1996
Ngày có hiệu lực 01/01/1996 Ngày hết hiệu lực 16/10/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 44-TC/KBNN-1996 hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định 861/TTg do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close