Văn bản "Thông tư 47/2010/TT-BCT quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất " đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/02.2013 và được thay thế bởi Thông tư 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước , có hiệu lực từ 20/02/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/02/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 47/2010/TT-BCT quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất

Số hiệu 47/2010/TT-BCT Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày có hiệu lực 15/02/2011 Ngày hết hiệu lực 20/02/2013
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 47/2010/TT-BCT quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất
Mục lục

Mục lục

Close