Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 47-TC/TCT-1996 hướng dẫn Nghị định 39/CP-1995 và Nghị định 28/CP-1996 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 47-TC/TCT Ngày ban hành 17/08/1996
Ngày có hiệu lực 17/08/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 47-TC/TCT-1996 hướng dẫn Nghị định 39/CP-1995 và Nghị định 28/CP-1996 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close