Văn bản "Thông tư 48/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/01.2015 và được thay thế bởi Thông tư 51/2014/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 28/01/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/01/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 48/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol

Số hiệu 48/2012/TT-BCT Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 10/02/2013 Ngày hết hiệu lực 28/01/2015
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 48/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol
Mục lục

Mục lục

Close