Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 48-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ODA Trung Quốc dành cho Công trình Thuỷ điện nhỏ ở các Tỉnh miền núi do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 48-TC/TCĐN Ngày ban hành 22/08/1996
Ngày có hiệu lực 06/09/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 48-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ODA Trung Quốc dành cho Công trình Thuỷ điện nhỏ ở các Tỉnh miền núi do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close