Văn bản "Thông tư 50/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/08.2005 và được thay thế bởi Thông tư 58/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 13/08/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/08/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 50/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 50/2000/TT-BTC Ngày ban hành 02/06/2000
Ngày có hiệu lực 01/01/2000 Ngày hết hiệu lực 13/08/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 50/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close