Văn bản "Thông tư 51/1997/TC-TCT hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/04.1999 và được thay thế bởi Thông tư 37/1999/TT-BTC hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục biểu thuế thuế xuất khẩu, biểu thuế thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 10/04/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/04/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 51/1997/TC-TCT hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 51/1997/TC-TCT Ngày ban hành 13/08/1997
Ngày có hiệu lực 01/09/1997 Ngày hết hiệu lực 10/04/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 51/1997/TC-TCT hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close