Văn bản "Thông tư 52 /1999/TT-BTC về việc tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/07.2005 và được thay thế bởi Thông tư 49/2005/TT-BTC hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 06/07/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 52 /1999/TT-BTC về việc tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 52/1999/TT-BTC Ngày ban hành 07/05/1999
Ngày có hiệu lực 22/05/1999 Ngày hết hiệu lực 06/07/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 52 /1999/TT-BTC về việc tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close