Văn bản "Thông tư 52/1998/TT-BTC về việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lâm nghiệp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/01.1999 và được thay thế bởi Thông tư 171/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 06/01/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 52/1998/TT-BTC về việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu 52/1998/TT-BTC Ngày ban hành 16/04/1998
Ngày có hiệu lực 01/05/1998 Ngày hết hiệu lực 06/01/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 52/1998/TT-BTC về việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lâm nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close