Văn bản "Thông tư 53-TC/TCNH-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 27/10.2000 và được thay thế bởi Thông tư 98/2000/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ 27/10/2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 27/10/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 53-TC/TCNH-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 53-TC/TCNH Ngày ban hành 14/09/1996
Ngày có hiệu lực 01/01/1996 Ngày hết hiệu lực 27/10/2000
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 53-TC/TCNH-1996 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong giai đoạn thí điểm do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close