Văn bản "Thông tư 54/1998/TT-TCCP hướng dẫn Nghị định 47/CP-1997 quy định thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra do Ban Tổ Chức, Cán Bộ Chính Phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2010 và được thay thế bởi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, có hiệu lực từ 01/01/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 54/1998/TT-TCCP hướng dẫn Nghị định 47/CP-1997 quy định thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra do Ban Tổ Chức, Cán Bộ Chính Phủ ban hành

Số hiệu 54/1998/TT-TCCP Ngày ban hành 04/06/1998
Ngày có hiệu lực 19/06/1998 Ngày hết hiệu lực 01/01/2010
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 54/1998/TT-TCCP hướng dẫn Nghị định 47/CP-1997 quy định thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra do Ban Tổ Chức, Cán Bộ Chính Phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close