Văn bản "Thông tư 55/1998/TT/BTC về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/11.2006 và được thay thế bởi Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 12/11/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/11/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 55/1998/TT/BTC về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 55/1998/TT/BTC Ngày ban hành 20/04/1998
Ngày có hiệu lực 05/05/1998 Ngày hết hiệu lực 12/11/2006
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 55/1998/TT/BTC về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close