Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 56-TC/NSNN năm 1997 hướng dẫn Quyết định 100-QĐ/TW 1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 56-TC/NSNN Ngày ban hành 21/08/1997
Ngày có hiệu lực 21/08/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 56-TC/NSNN năm 1997 hướng dẫn Quyết định 100-QĐ/TW 1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close