Văn bản "Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN hướng dẫn thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới thuộc chương trình 135 do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/11.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/11/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN hướng dẫn thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới thuộc chương trình 135 do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành

Số hiệu 566/2000/TT-UBDTMN Ngày ban hành 19/07/2000
Ngày có hiệu lực 19/07/2000 Ngày hết hiệu lực 13/11/2001
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN hướng dẫn thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới thuộc chương trình 135 do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close