Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 60 TC/ĐTPT-1995 hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 60TC/ĐTPT Ngày ban hành 27/07/1995
Ngày có hiệu lực 27/07/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 60 TC/ĐTPT-1995 hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close