Văn bản "Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 23/03.2001 và được thay thế bởi Thông tư 13/2001/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, có hiệu lực từ 23/03/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 23/03/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 63/1998/TT-BTC Ngày ban hành 13/05/1998
Ngày có hiệu lực 13/05/1998 Ngày hết hiệu lực 23/03/2001
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close