Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/02/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 63/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 63/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 15/12/2011
Ngày có hiệu lực 01/02/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 63/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close