Văn bản "Thông tư 65-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/12.1999 và được thay thế bởi Thông tư 137/1999/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 04/12/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/12/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 65-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 65-TC/ĐTPT Ngày ban hành 02/11/1996
Ngày có hiệu lực 02/11/1996 Ngày hết hiệu lực 04/12/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 65-TC/ĐTPT-1996 hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close