Văn bản "Thông tư 66/THA-1996 hướng dẫn quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/09.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 66/THA-1996 hướng dẫn quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 66/THA Ngày ban hành 04/07/1996
Ngày có hiệu lực 19/07/1996 Ngày hết hiệu lực 28/09/2006
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 66/THA-1996 hướng dẫn quản lý, trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close