Văn bản "Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào trường Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/04.2016 và được thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành, có hiệu lực từ 30/04/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/04/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào trường Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Số hiệu 71/2011/TT-BCA Ngày ban hành 17/10/2011
Ngày có hiệu lực 17/10/2011 Ngày hết hiệu lực 30/04/2016
Nơi ban hành Bộ Công An Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào trường Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Mục lục

Mục lục

Close