Văn bản "Thông tư 72-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 78 TC/TCT-1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2000 và được thay thế bởi Thông tư 104/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2000/NĐ-CP thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 72-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 78 TC/TCT-1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 72-TC/TCT Ngày ban hành 03/10/1995
Ngày có hiệu lực 18/10/1995 Ngày hết hiệu lực 01/01/2000
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 72-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 78 TC/TCT-1994 về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close