Văn bản "Thông tư 73-TC/TCNH-1995 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 07/05.2002 và được thay thế bởi Thông tư 36/2002/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 07/05/2002

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 07/05/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 73-TC/TCNH-1995 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 73-TC/TCNH Ngày ban hành 09/10/1995
Ngày có hiệu lực 24/10/1995 Ngày hết hiệu lực 07/05/2002
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 73-TC/TCNH-1995 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close