Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 76/1998/TT-BTC bổ sung Nghị định 45/CP-1996 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 76/1998/TT-BTC Ngày ban hành 04/06/1998
Ngày có hiệu lực 19/06/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 76/1998/TT-BTC bổ sung Nghị định 45/CP-1996 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close