Văn bản " Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/11.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/11/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 81/2010/TT-BTC Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày có hiệu lực 01/08/2010 Ngày hết hiệu lực 10/11/2015
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close