Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/11/1995

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 81-TC/CĐKT-1995 hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 81-TC/CĐKT Ngày ban hành 10/11/1995
Ngày có hiệu lực 10/11/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 81-TC/CĐKT-1995 hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close