Văn bản "Thông tư 82-TC/TCNH-1996 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 82-TC/TCNH-1996 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 82-TC/TCNH Ngày ban hành 24/12/1996
Ngày có hiệu lực 24/12/1996 Ngày hết hiệu lực 01/01/2000
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 82-TC/TCNH-1996 hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close