Văn bản "Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/04.2005 và được thay thế bởi Thông tư 21/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 15/04/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/04/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 83/1999/TT-BTC Ngày ban hành 01/07/1999
Ngày có hiệu lực 16/07/1999 Ngày hết hiệu lực 15/04/2005
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close