Văn bản "Thông tư 85/1998/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2003 và được thay thế bởi Thông tư 49/2003/TT-BTC hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 85/1998/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu 85/1998/TT-BTC Ngày ban hành 25/06/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1998 Ngày hết hiệu lực 01/01/2003
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 85/1998/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close