Văn bản "Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 17/12.2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 17/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu 867/2001/TT-UBDTMN Ngày ban hành 05/11/2001
Ngày có hiệu lực 05/11/2001 Ngày hết hiệu lực 17/12/2010
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 867/2001/TT-UBDTMN hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close