Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/07/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 90/1998/TT-BTC hướng dẫn Hiệp định vay Phần Lan cho Dự án cải tạo - mở rộng hệ thống cấp nước Tam Kỳ, Quảng Nam do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 90/1998/TT-BTC Ngày ban hành 27/06/1998
Ngày có hiệu lực 12/07/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 90/1998/TT-BTC hướng dẫn Hiệp định vay Phần Lan cho Dự án cải tạo - mở rộng hệ thống cấp nước Tam Kỳ, Quảng Nam do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close