Văn bản "Thông tư 904/CAAV-1996 hướng dẫn Quyết định 818/TTg-1995 về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2007 và được thay thế bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, có hiệu lực từ 01/01/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 904/CAAV-1996 hướng dẫn Quyết định 818/TTg-1995 về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng ban hành

Số hiệu 904/CAAV Ngày ban hành 06/05/1996
Ngày có hiệu lực 06/05/1996 Ngày hết hiệu lực 01/01/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 904/CAAV-1996 hướng dẫn Quyết định 818/TTg-1995 về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close