Văn bản "Thông tư 92/1997/TT-CAAV hướng dẫn Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng ban hành kèm theo Quyết định 971/TTg-1996 do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/02.2004 và được thay thế bởi Thông tư 01/2004/TT-BGTVT hướng dẫn đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 18/02/2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/02/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 92/1997/TT-CAAV hướng dẫn Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng ban hành kèm theo Quyết định 971/TTg-1996 do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Số hiệu 92/1997/TT-CAAV Ngày ban hành 13/01/1997
Ngày có hiệu lực 13/01/1997 Ngày hết hiệu lực 18/02/2004
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 92/1997/TT-CAAV hướng dẫn Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng ban hành kèm theo Quyết định 971/TTg-1996 do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close